Inhoud

De NHG-Kaderopleiding 'Huisarts en Spoedzorg' heeft een brede focus


Vakinhoudelijke verdieping 

Expertdocenten en ervaren Kaderhuisartsen verzorgen gedurende twee jaar groepsgewijs de vakinhoudelijke verdieping. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat het eigen netwerk verbreed wordt en er mogelijkheid is tot het delen van waardevolle ervaringen. De vakinoudelijke verdieping kent de volgende hoofdlijnen:

-     Medisch inhoudelijk: dit betreft ABCDE-methodiek, traumatologie en spoedzorg bij specifieke groepen zoals       kinderen, ouderen en geestelijke gezondheidszorg;
-     Didactiek: werken volgens het 'Learn-Do-Teach'-principe, waaronder leren presenteren;
-     Wetenschappelijke vorming: refereren, kritisch lezen en het bespreken van recente literatuur en (indien gewenst) meeschrijven aan een artikel.

Kwaliteit en organisatie

De NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg biedt onderwijs in het initiëren en opstarten van projecten. Centraal staat de sleutelrol in de samenwerking met ketenpartners en stakeholders in de spoedzorg.


Het geven van nascholingen aan collega's

Je wordt tevens opgeleid tot een docent die kwalitatief goede nascholing kan verzorgen volgens de principes van de didactische vaardigheden.


En misschien wel het allerbelangrijkste: de individuele leerlijn

De individuele leerlijn binnen de opleiding biedt elke Kaderhuisarts i.o. de kans om het eigen leertraject te beïnvloeden door focus te leggen op de deelgebieden die hij of zij ambieert. Doordat het curriculum voor de zesde  lichting meer modulair is ingericht, is hier meer ruimte voor, wat het individuele leertraject dus ten goede komt. De mogelijkheden tot de gewenste specialisatie worden hiermee nog meer vergroot.