Kosten en accreditatie

Kosten

De kosten voor de zevende lichting zijn vastgesteld op € 5.400,- per jaar (dit is inclusief 40 accreditatiepunten). 40 accreditatiepunten per jaar

De NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg duurt twee jaar en per jaar ontvang je als Kaderhuisarts i.o. 40 accreditatiepunten.

Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd en zich Kaderhuisarts Spoedzorg mogen noemen, kunnen zich aanmelden bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).